Gốc > Bài viết > Góp ý với ngành GD >

Giới thiệu Website Ấn tượng cửa Sông Đốc

Ấn tượng cửa Sông Đốc của Phạm Văn Khởi, hiệu trưởng trường THCS I Sông Đốc rất mong quý thầy cô trong huyện tham gia thành viên và cùng chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, quản lý và kiến thức gia đình. Trang Ấn tượng cửa Sông Đốc sẽ mỗi ngày một phong phú, mời quý thầy cô thường xuyên ghé qua nha.
Nhắn tin cho tác giả
Phạm Văn Khởi @ 11:12 05/07/2011
Số lượt xem: 3292
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Mời Thầy Ngọc giúp đỡ Khởi với
Avatar

Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2011

Từ ngày 5/8 đến ngày 19/8 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời đã tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè 2011 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của 03 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

 

 

sdc10135_500 sdc10136_400

Tiết học Giáo dục kĩ năng sống môn TNXH tiểu học (Ảnh Thanh Thịnh)

    Mục đích của đợt bồi dưỡng hè 2011 nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp tục bồi dưỡng khoa học quản lý, nội dung chương trình, phương pháp, kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục,…trang bị kiến thức và nâng cao trình độ tin học, ứng dụng CNTT theo yêu cầu của các cấp học; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thông qua công tác bồi dưỡng, cán bộ quản lý và giáo viên phấn đấu đạt được ở mức độ cao của chuẩn nghề nghiệp.

    Theo kế hoạch của Ban tổ chức, đợt bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hè năm 2011 sẽ diễn ra liên tục trong 14 ngày, từ ngày 05/8-19/8/2011 (có 02 ngày bồi dưỡng chính trị và triển khai nhiệm vụ năm học 12 ngày bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. với số lượng 2158 cán bộ giáo viên tham gia học tập trong đó Mầm non: 166 cán bộ quản lý vàgiaaos viên tham gia; Tiểu học: 1282 và THCS: 710. Được phân bố thành 10 lớp (điểm trường) học trong huyện, bao gồm: Trung tâm huyện 5 điểm học, điểm Khánh Bình Tây 2 điểm, Nông Trường U Minh 1 điểm, Khánh Bình Đông 1 điểm và Sông Đốc 1 điểm. Do số lượng học viên đông nên phải chia làm 3 đợt học.

    Nội dung bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hè 2011 gồm 5 chuyên đề:

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị tại đại hội XI của Đảng; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung); Tình hình biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc và tình hình Biển - Đảo của Việt Nam.

    Công tác bồi dưỡng chuyên môn đối với cấp học Mầm non: Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phổ cập giáo dục Mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Cà Mau và Kế hoạch thực hiện Đề án của huyện. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức trách nhiệm về quản lý, đánh giá chất lượng GDMN phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; Hướng dẫn sử dụng về danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học.

    Cấp học Tiểu học: Tập huấn các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống và tiết kiệm năng lượng, lồng ghép tích hợp vào các môn học Khoa học, Đạo đức, Tiếng Việt, Tự nhiên-xã hội và Thủ công, Kỹ thuật. Giới thiệu một số kĩ thuật dạy học tích cực và các nội dung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Triển khai việc đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Hiệu trưởng trường tiểu theo quy định của Bộ GD-ĐT; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học. phát huy việc tự làm và sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục dạy học tối thiểu.

 

sdc10127_400

Thảo luận nhóm và trình bày tích hợp tiết kiệm năng lượng vào bài dạy môn TNXH

    Đối với cấp Trung học cơ sở: Công tác chuyên môn cán bộ giáo viên được tập huấn các chuyên đề về dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng các môn học. Áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy, thảo luận các nội dung khó theo từng môn học. Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS. Đổi mới quản lý lớp học bằng giáo dục kỷ luật tích cực và các nội dung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, Tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học và nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý của tổ trưởng, và GVCN lớp.

    Những nội dung mà cán bộ giáo viên ngành giáo dục trong huyện được bồi dưỡng lần này là hết sức quan trọng, đây có thể coi là gói hành trang mà mỗi cán bộ giáo viên đã được lãnh hội để có thêm nghị lực, sức mạnh và có một tâm thế vững vàng, giảng dạy, giáo dục học sinh đúng hướng theo yêu cầu của chương trình giáo dục, góp phần thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012.

                                     Bài và ảnh Thanh Thịnh Trường tiểu học Khánh Bình Đông 1

 
Gửi ý kiến