giáo án ngữ văn 8 (3 cột) đúng chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Nhậm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:52' 11-07-2012
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 2618
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÁNH BÌNH TÂY

TẬP GIÁO ÁN
MÔN: VĂN 8GIÁO VIÊN: PHẠM VĂN NHẬM
Năm học: 2011 – 2012

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8
37 tuần * 4 = 148 tiết
TUẦN
BÀI
TIẾT
NỘI DUNG
GHI CHÚ

Học kỳ I = 19 tuẫn * 4 = 76 tiết

1

1,2
Tôi đi học
3
Trường từ vựng
4
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản


2

5,6
Trong lòng mẹ
7
Bố cục văn bản
8
Xây dựng đoạn văn trong văn bản


3

9
Tức nước vỡ bờ
khảo sát đầu năm 15p10
Tức nước vỡ bờ
11,12
Viết bài tập làm văn số 1
BV 90’

4

13,14
Lão Hạc
15
Từ tượng hình, từ tượng thanh
Kiểm tra 15’16
Liên kết các đoạn văn trong văn bản


5

17
Từ địa phương và biệt ngữ xã hội
18
Tóm tắt văn bản tự sự
19
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
20
Trả bài tập làm văn số 1


6

21,22
Cô bé bán diêm
23
Trợ từ, thán từ
KT 15’24
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự


7

25,26
Đánh nhau với cối xay gió
27
Tình thái từ
28
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm


8

29,30
Chiếc lá cuối cùng
31
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
32
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm


9

33,34
Hai cây phong
35,36
Viết bài tập làm văn số 2
BV 90’

10

37
Nói quá
38
Ôn tập truyện kí Việt Nam
39
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
40
Nói giảm nói tránh
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8
TUẦN
BÀI
TIẾT
NỘI DUNG
GHI CHÚ

11

41
Kiểm tra văn
KT 45’42,*
Luyện nói kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
43
Câu ghép


12

44
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
45
Ôn dịch, thuốc lá
46
Câu ghép (tiếp)
47
Phương pháp thuyết minh


13

48
Trả bài kiểm tra Văn, bài tập làm văn số 2
49
Bài toán dân số
50
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
51
Đề văn thhuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
KT 15’

14

52
Chương trình địa phương (phần văn)
53
Dấu ngoặc kép
54, *
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng


15

55,56
Viết bài tập làm văn số 3
BV 90’57
Hướng dẫn đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
58
Đập đá ở Côn Lôn


16

59
Ôn luyện về dấu câu
60
Kiểm tra Tiếng Việt
KT 45’61
Thuyết minh một thể loại văn học
*
Ôn tập văn học


17

62
Ôn tập Tiếng Việt
*
Ôn tập tập làm văn
63,64
Kiểm tra học kỳ I
KT 90’

18

65
Muốn làm thằng Cuội
66
Ông đồ
67
Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà
68
Trả bài tập làm văn số 3


19

69
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
70,71
Hoạt động Ngữ
 
Gửi ý kiến