Mẫu giấy tiếp nhận học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuyết Giao
Ngày gửi: 15h:07' 04-04-2012
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 4205
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

GIẤY TIẾP NHẬN

Trường Tiểu học 1 Sông Đốc đồng ý tiếp nhận em ……………………; Năm sinh …….; học sinh lớp …… Trường Tiểu học …………………….. theo nội dung trình bày trong đơn của gia đình, với điều kiện có đủ hồ sơ và hợp lệ.
Rất mong quý trường tạo điều kiện cho em …………………………. đủ hồ sơ để tiếp tục học.

Sông Đốc, ngày …..tháng … năm ……
HIỆU TRƯỞNG

 
Gửi ý kiến