Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuyết Giao
Ngày gửi: 14h:37' 04-05-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN (TP) …………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ............/BC-PGD ..............., ngày ....... tháng ...... năm 20...


MẪU BÁO CÁO CUỐI NĂM HỌC 2011-2012 CẤP TIỂU HỌC


I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN, ĐA DẠNG HOÁ LOẠI HÌNH TRƯỜNG LỚP:
1. Quy mô phát triển
- Tổng số học sinh tiểu học đầu năm học: ...................... , trong đó:
+ Số HS nữ: .......... ,Tỉ lệ: .........%.
+ Số học sinh dân tộc: .................. / ........... nữ , Tỉ lệ...........%
- Tổng số học sinh tiểu học cuối năm học: ...................., trong đó:
+ Số HS nữ: .......... ,Tỉ lệ: .........%.
+ Số học sinh dân tộc: .................. / ........... nữ , Tỉ lệ...........%
- Số lượng học sinh bỏ học: .................. Tỉ lệ: ...........% so với năm học trước (tăng, giảm): ..........
2. Đa dạng hoá loại hình trường lớp
- Tổng số trường tiểu học: ........................
Trong đó: + Công lập: ......................... trường.
+ Ngoài công lập: ............... trường.
- Tổng số trường dạy trên 5 buổi/tuần:............, số lớp:........., số HS:..................
- Tổng số trường dạy 2 buổi/ ngày:.................., số lớp,........., số HS:.................

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC
1. Thực hiện chương trình
a) Các môn văn hoá
b) Các môn năng khiếu (Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật). Có bao nhiêu trường tiểu học có GV dạy chuyên / TS trường
c) Các môn tự chọn. Có bao nhiêu trường dạy môn tự chọn / TS trường
- Ngoại ngữ: Học chương trình let`s go hay let`s learn English. Số học sinh tham gia học cho từng khối? kết quả ?
- Tin học: Số học sinh tham gia học cho từng khối? kết quả ?
d) Về tổ chức dạy bán trú cho học sinh
e) Các hoạt động giáo dục.
2. Thực hiện chuyên môn
- Công tác quản lý.
- Chỉ đạo thực hiện quy định hồ sơ.
- Chỉ đạo tổ chức chọn học sinh giỏi.
- Chỉ đạo về đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh.
- Dự giờ của giáo viên bao nhiêu tiết ? tác dụng .
- Kiểm tra chuyên môn được: ..................... trường tiểu học. Kết quả.
- Tổ chức thi giáo viên giỏi vòng huyện (TP) có: ............. tham dự và có .............. giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, TP.
- Tổ chức thi CBQL giỏi vòng huyện (TP) có: ............. tham dự và có .............. CBQL đạt CBQL giỏi cấp huyện, TP.

3. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục
- Bồi dưỡng năng lực cho CBQL (số lượng CBQL có trình độ cao đẳng/ tổng số, có trình độ đại học/ tổng số, số lượng CBQL có trình độ ngoại ngữ, tin học A,B/tổng số).
- Bồi dưỡng giáo viên (số lượng GV có trình độ cao đẳng/ tổng số, có trình độ đại học/ tổng số, có trình độ ngoại ngữ, tin học A,B/tổng số)
- Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức (chuyên đề gì, đối tượng tham dự, số lượng, kết quả) và việc chỉ đạo bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn của cụm trường theo hướng chuyên đề?

4. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy học:
- Hội thảo Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng (số buổi tổ chức hội thảo cấp trường, cấp huyện, TP; số lượng CBQL và giáo viên tham gia ).
- Việc thực hiện Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh?
- Việc thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh?
- Việc dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (dân tộc thiểu số, trẻ em lang thang cơ nhỡ, học sinh khuyết tật) thực hiện như thế nào?.
5. Thực hiện kế hoạch ngoài giờ lên lớp (Thi vỡ sạch-chữ đẹp, viết chữ đẹp, kể chuyện, GD môi trường, phòng chống dịch bệnh, ATGT... có số lượng cụ thể)

III. CÔNG TÁC PCGDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI
+ Thuận lợi.
+ Khó khăn.
+ Các biện pháp.
- Kết quả:
+ Số xã phường duy trì đạt chuẩn quốc gia về PCGDTH ĐĐT năm 2011:
+ So với kế hoạch đạt tỉ lê: .....................%.

IV. XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC
1. Trường chuẩn Quốc gia
+ Thuận lợi.
+ Khó khăn.
+ Các biện
 
Gửi ý kiến